Posts tagged "shop"
  1. Protected | Life in Mathare, Africa, February 2010

    Protected | Life in Mathare, Africa, February 2010

    9 notes // May 2012 // #kenya   #nairobi   #mathare   #mathare valley   #afrika   #africa   #afryka   #mathare village   #slum   #photography   #street photography   #street   #shop  

  2. Indian Sewing Shop | Life in Mumbai, India 2011

    Indian Sewing Shop | Life in Mumbai, India 2011

    10 notes // February 2012 // #bombay   #mumbai   #india   #photography   #sewing   #shop   #people   #portrait